จัดการ Email Address Auto Complete ในโปรแกรม Outlook ง่ายๆ

   สวัสดีครับเพื่อนๆ ยอดมนุษย์ (เงินเดือน) ทุกท่านครับ ปี 2017 ติวเตอร์ชาว Phuket เชื่อว่าที่ทำงานหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนต่างใช้แอพพลิเคชั่นแชตยอดนิยมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ทั้งฉับไว ใช้งานง่ายและรองรับหลากหลายระบบปฏิบัติการ ซึ่งก็คือแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ทว่าระบบอีเมลยังคงมีบทบาทที่สำคัญอยู่ไม่น้อย วันนี้ติวเตอร์ชาว Phuket จะนำเสนอวิธีการจัดการกับ Email Address Auto Complete ในโปรแกรมรับส่งอีเมล Outlook มาแบ่งปันครับ
   Email Address Auto Complete คืออะไร อธิบายพอสังเขปได้ดังต่อไปนี้ Email Address Auto Complete  คือระบบซึ่งทำหน้าที่จดจำอีเมลที่คุณเคยพิมพ์ไว้ในช่อง TO: หรือ CC: เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Outlook สร้างขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน ลดระยะเวลาในการพิมพ์อีเมลเดิมในช่อง TO: หรือ CC: ทว่าในบางกรณีระบบ Email Address Auto Complete ก็ทำงานได้ไม่ต้องตามความต้องการของคุณครับ
   ดังนั้นคุณสามารถเข้ามาลบรายชื่ออีเมลที่โปรแกรมรับส่งอีเมล Outlook จดจำไว้ โดยไปที่ช่อง TO: พิมพ์แล้วเลื่อนลูกศรลงล่าง จากนั้นกดปุ่ม Delete หรือเข้าไปลบใน folder สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้ครับ
ขั้นตอนแรกเปิดหน้าต่าง Explorer หรือ My Computer จากนั้นไปที่ช่อง Address ด้านบนครับ
พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ %APPDATA%\Microsoft\Outlook ลงในช่อง Address ต่อไปก็กด Enter ครับ
เมื่อกด Enter แล้วจะเข้าสู่ Folder เก็บไฟล์ของโปรแกรม Outlook จากนั้นมองหา Outlook.NK2 ครับ
ลบไฟล์ Outlook.NK2 ออกจาก Folder เก็บไฟล์ของโปรแกรม Outlook ครับ
หลังจากลบไฟล์ Outlook.NK2 ใน Folder เก็บไฟล์ของโปรแกรม Outlook แล้ว ในช่อง TO: จะไม่มีค่าที่ระบบของโปรแกรม Outlook จดจำไว้แล้วครับ
ขั้นตอนการลบ Email Address Auto Complete โดยสรุป Explorer -> go to  -> %APPDATA%\Microsoft\Outlook -> delete Outlook.NK2 ครับ
นอกจากนั้นแล้วคุณสามารถ เข้าไปปิดการใช้งาน Email Address Auto Complete ในโปรแกรมรับส่งอีเมล Outlook ได้ตามขั้นตอนที่ติวเตอร์กล่าวถึงต่อไปนี้ครับ
Tools -> Options… -> E-mail Options… -> Advanced E-mail Options… -> [uncheck] Suggest names while completing To, Cc, and Bcc fields (Outlook 2007)
File -> Options -> Mail -> [uncheck] Use Auto-Complete List to suggest names when typing in the To, Cc, and Bcc lines (Outlook 2010 – Outlook 2016)

   จบบทความ “จัดการ Email Address Auto Complete ในโปรแกรมรับส่งอีเมล Outlook ง่ายๆ “  เพื่อนๆ สามารถลบหรือปิด Email Address Auto Complete ได้แล้วใช่ไหม ช่วยกด Like, Share, +1, Follow เป็นกำลังใจให้ติวเตอร์ชาว Phuket ด้วยนะครับ
Update cookies preferences