วิธีเพิ่มหรือแก้ไข footer ในสไลด์ Microsoft PowerPoint อย่างง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีเพิ่มหรือแก้ไข footer ในสไลด์ Microsoft PowerPoint

   ความสามารถในการเพิ่ม Footer (ท้ายกระดาษ) ของ Microsoft PowerPoint มีประโยชน์ด้วยเหตุผลหลายประการ คุณสามารถใช้มันเพื่อใส่การอ้างอิงและการจดโน้ตเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพูด หรือแม้แต่ใส่มุกตลกเล็กน้อย หากคุณต้องการทำให้มันเป็นนำเสนอผ่านสไลด์โชว์ที่สนุกสนาน
   การเพิ่มส่วนท้ายกระดาษลงบนสไลด์ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของคุณเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเทมเพลตก็ตาม คุณสามารถใช้ส่วนท้ายของสไลด์เดียวหรือสไลด์ทั้งหมดของคุณและแม้แต่แยกส่วนท้ายจากสไลด์หัวเรื่องของคุณ

   เพียงจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำในแต่ละสไลด์จะปรากฏเฉพาะบนสไลด์ที่คุณทำ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนท้ายกระดาษในทุกสไลด์ คุณจะต้องเปิด dialog box อีกครั้ง

   ต่อไปนี้เป็นวิธีเพิ่มและแก้ไขส่วนท้ายของสไลด์ Microsoft PowerPoint ของคุณอย่างง่ายภายใน 5 ขั้นตอน 😄

เพิ่มหรือแก้ไข footer ในสไลด์ Microsoft PowerPoint อย่างง่ายใน 5 ขั้นตอน
วิธีเพิ่มหรือแก้ไข footer ในสไลด์ Microsoft PowerPoint อย่างง่ายใน 5 ขั้นตอน

1. ในแถบเครื่องมือของโปรแกรม Microsoft PowerPoint หลักให้คลิกที่แท็บ Insert

2. ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่อง Footer และป้อนข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในส่วนท้ายในกล่องข้อความด้านล่าง

3. คุณจะเลือกให้โปรแกรม Microsoft PowerPoint แสดงผลส่วนท้ายกระดาษในหน้าหัวเรื่องหรือไม่ก็ได้ ตามที่คุณต้องการ

4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกนำไปใช้เพื่อใช้ส่วนท้ายเฉพาะกับสไลด์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ คุณสามารถคลิกที่ใช้กับทั้งหมด หากคุณต้องการให้มันปรากฏบนสไลด์ทั้งหมดของคุณ ✌

5. ในการแก้ไขขนาดหรือรูปร่างของกล่องท้ายกระดาษให้คลิกที่องค์ประกอบแล้วลากและปล่อยกล่องเพื่อปรับขนาด เปลี่ยนแบบอักษรสี หรือข้อความได้เช่นเดียวกับองค์ประกอบข้อความอื่น ๆ 

Update cookies preferences