×
Phuketi Microsoft Office Microsoft Windows How To วิดีโอ แอปพลิเคชัน คำแนะนำการซื้อ

เปลี่ยนสีใน Artwork โปรแกรม Adobe Illustrator แบบเร่งด่วนภายใน 1 นาที

ขอบคุณภาพประกอบจาก Academy Class
   ปัจจุบันเทคโนโลยีการสร้างงานจากภาพถ่าย สร้างงานประเภทกราฟฟิก นั้นพัฒนาไปไกลอย่างมาก โดยมาก Graphic Designer มักนิยมใช้งาน โปรแกรม Adobe Illustrator (อะโดบี้ อิลลาสเตรเตอร์) และโปรแกรม Adobe Photoshop (อะโดบี้ โฟโต้ช้อป) วันนี้ติวเตอร์จะมาพูดถึงโปรแกรม Adobe Illustrator ในส่วนของการเปลี่ยนสีใน Artwork โปรแกรม Adobe Illustrator แบบเร่งด่วนภายใน 1 นาทีครับ
ขั้นตอนที่ 1 เปิดไฟล์ภาพ Vector Graphic (เว็คเตอร์ กราฟฟิก) ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator มองหา Layers Palette (เลเยอร์ แพลเลท) จากนั้นกดเลือก Layers ทั้งหมดครับ

ขั้นตอนที่ 2 เลือก Mouse ไปที่ แถบเมนูบาร์ (Menu Bar) มองหาเมนู Edit ครับ

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดเมนู Edit แล้ว มองหาเมนูย่อย Edit Colors ครับ

ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนู Recolor Artwork... ครับ

ขั้นตอนที่ 5 เลือกเปลี่ยนสีที่ต้องการใน Artwork ของโปรแกรม Adobe Illustrator ครับ

   จะเห็นได้ว่าฟีเจอร์การใช้งานเปลี่ยนสีใน Artwork แบบเร่งด่วนภายใน 1 นาที ของโปรแกรม Adobe Illustrator นั้นสามารถทำได้ไม่ยาก ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นแค่พื้นฐานเล็กน้อยๆ ของโปรแกรม Adobe Illustrator เท่านั้น ฟีเจอร์การใช้งานยังมีให้เลือกใช้ได้ มากกว่านี้ ทำให้โปรแกรม Adobe Illustrator นั้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการจะทำการออกแบบได้เป็นอย่างดีเพราะตัวโปรแกรมนั้นมีฟีเจอร์ต่างๆไว้ให้พร้อมใช้งานมากมายครับ
ถัดไป
« Next Post
ก่อนหน้า
Previous Post »