งานเดือน 10 วัดบ้านดอน Phuket

   นอกจากเทศกาล กินเจ หรือเทศกาล ถือศีลกินผัก ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นงานบุญงานใหญ่ที่สุดของจังหวัด  Phuket แล้วจังหวัดภูเก็ตยังมีงานบุญ...
Read More

Mixcloud สังคมออนไลน์ของเหล่า DJ mixes

Mixcloud สร้างสถานีวิทยุส่วนตัว โชว์เพลงมิกซ์     เพลงแดนซ์มันๆ เพลงที่เปิดตามผับ บาร์ เพลงที่เปิดตามงานแสดง เครื่องเสียงรถยนต์ งานเค...
Read More