แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Android แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Android แสดงบทความทั้งหมด

วิธีการติดตั้งและใช้งาน Chrome Remote Desktop

    Chrome Remote Desktop เป็นโปรแกรม Remote ที่มีการทำงานในลักษณะเดียวกันกับ TeamViewer ถูกพัฒนาโดย Google สามารถช่วยให้ควบคุมคอมพิวเตอร์ได...
Read More

App แต่งรูปออนไลน์

    คริสต์ศวรรษที่ 21 เครือข่าย สังคมออนไลน์ ที่เรียกกันว่า Social Network มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ทุกๆ วันจะมีการแบ่งปัน ...
Read More

แชร์ Wifi จากโทรศัพท์มือถือ Android

   สิบปีที่แล้ว จากโทรศัพท์ที่มีสายระโยงระยาง ต่อมาพัฒนาเป็นโทรศัพท์ไร้สาย จาก โทรศัพท์มือถือ ที่คุยแล้วไม่เห็นหน้า ทุกวันนี้ก็สามารถคุยโต...
Read More